Sunday, May 26, 2013

Fattabiouni

info courtesy of Fattabiouni Malaysia.

apa maksud Fattabiouni?
Fattabiouni ialah kalimah bahasa Arab yang bermaksud "Maka ikutlah aku..."  kalimah Fattabiouni diambil dari ayat 31, Surah Al-Imran, Ayat 31.

kalimah itu membawa maksud supaya kita menghidupkan sunnah Rasullullah dan mengajarkannya kepada orang lain.  dengan mengamalkan sunnah Rasullullah, kita akan memperolehi kasih sayang Allah dan itu merupakan matlamat yang paling tinggi.

Photo courtesy of Fattabiouni Malaysia

ayat yang sepenuhnya adalah seperti di bawah:

Allah Taala berfirman:

"Katakanlah (wahai Muhammad): sekiranya kamu mencintai Allah, ~ Fattabiouni ~ maka ikutlah aku (Nabi Muhammad) nescaya Allah akan mencintai kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu.  Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani" ~ Surah Aal I'mran, Ayat 31.

semoga kita menjalani hidup ini berlandaskan sunnah-sunnah Rasullullah s.a.w.  amin...!


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...